Vybíráme pro Vás ty nejkvalitnější výrobky, které sami používáme. Přesto se může stát, že bude mít zakoupený výrobek vadu. Pokud se něco takového stane, bez obav se na nás obraťte.

VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 1. Zakoupený výrobek mi nevyhovuje, chci ho vrátit
  Výrobek nám můžete vrátit bez udání důvodů během zákonné 14-denní lhůty (od data převzetí výrobku). Tento způsob vrácení výrobků není možný u kosmetiky, parfémů a dalších spotřebních výrobků, které jste již otevřeli a to z hygienických důvodů - použité výrobky nelze vracet do oběhu.
  • Vyplňte a vytiskněte si formulář proVráceni zboží a reklamace. Údaje potřebné k vyplnění najdete na dokladu o prodeji.
  • Uveďte zboží do původního stavu.V takovém případě Vám vrátíme plnou cenu zboží.
  • Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsaný formulář a doklad o prodeji.
  • Zboží pošlete na naši adresu:
   indeever s.r.o., Jaselská 245/22, Praha 6, 160 00
   Na této adrese není možné vrátit zboží osobně!

 2. Výrobek přestal fungovat ve 14-ti dnech od nákupu
  Výrobek přestal fungovat hned po jeho obdržení - výrobek odešlete na naši adresu do 14-ti dnů od jeho převzetí, vyřídíme Vaši situaci "Odstoupením od kupní smlouvy". Výrobek, však nesmí být mechanicky poškozen.

 3. Výrobek byl doručen poškozený
  Pokud je zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, informujte co nejdříve přepravce (viz. info u dopravců) a také naši společnost. Kontaktujte nás co nejdříve po zjištění problému, abychom Vám mohli co nejrychleji pomoci.

 4. Zásilka mi přišla nekompletní
  Informujte nás co nejdříve o výrobku, který Vám nebyl dodán. Vše prověříme a navrhneme Vám řešení.

 5. Doručili jste mi jiný výrobek
  Přišlo Vám jiné zboží než to, které jste si objednali? Informujte nás co nejdříve o výrobku, který Vám byl chybně dodán. Celou situaci prověříme a navrhneme řešení.

 6. Po použití výrobku se u mě objevila alergická reakce
  I když prodáváme pouze přírodní kosmetiku a vůně, může taková situace nastat. Pokud chcete zboží reklamovat z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli.

ZÁRUČNÍ DOBA

 • Zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta jiná.
 • Je-li na produktu, jeho obalu či vnávodu vyznačena vsouladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 • Ukosmetických výrobkůje datum minimální trvanlivosti označeno slovy „Spotřebujte do“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto produktů je použit symbol otevřené nádobky - uvnitř tohoto symbolu je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat. Tedy je-li v symbolu uvedeno "10M", znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 10-ti měsíců od otevření.
 • Záruční doba začíná běžetpřevzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek vzáruční opravě.
 • Neodpovídáme zaopotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zbožíprodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána.

ZÁRUČNÍ LIST

Není-li součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje jej doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží. Tento doklad není povinný pro uplatnění reklamace.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Pokud objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, máte právo jej u nás reklamovat.

Zašlete reklamované zboží (včetně kopie dokladu o prodeji, záručního listu a vyplněného formuláře) na naši adresu.

Pokud reklamujete výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli / výrobci.

Adresa pro uplatnění reklamace:

indeever s.r.o., Lidická 884/6, Praha 5, 150 00
Na této adrese není možné vrátit zboží osobně!

Kontakt pro uplatnění reklamace:

Email: info@floretica.cz

O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 3 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou oznámení o přijetí reklamace zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám zboží vyměníme za nové, nebo Vám vrátíme peníze po dohodě s Vámi.

O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem skrze oznámení o přijetí reklamace.

Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, budou Vám náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky (předání dopravci).

V žádném případě však nezasílejte reklamované zboží na dobírku!

Reklamaci je možné uplatnit poštou nebo jinou doručovací službou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil na e-shopu www.floretica.cz.

Do zásilky přiložte vyplněný formulář pro vráceni zboží a reklamace, který je volně ke stažení na internetových stránkách www.floretica.cz. Uveďte do formuláře, v čem spatřujete vadu zboží, nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

Berte, prosím, na vědomí, že použité kosmetické přípravky bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet!

Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta.

Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že spol. indeever s.r.o. podstatným způsobem porušila smlouvu. To Vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové nebo chybějící věciodstraněním vady opravoupřiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn(a) s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám|sama a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro Vás z Vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

(VYPLÝVAJÍCÍ Z POVAHY ZBOŽÍ A NEVHODNÉHO ZPŮSOBU UŽITÍ)

Spol. indeever s.r.o. nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zbožízpůsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelemnedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.